پرسشهای متداول عمومی

مراحل نصب آسانسور (نحوه نصب آسانسور به چه صورت می باشد؟)

در صورت داشتن درب و دریچه اضطراری آیا عملکرد آسانسور منوط به بسته شدن درب و دریچه می باشد؟

5-2-2-2-2 کارکرد آسانسور، بطور خودکار فقط در صورت بسته بودن دربها باید امکان پذیر باشد، بدین منظور لوازم ایمنی برقی مطابق با بند 14-1-2 استاندارد بکار برده می شود. حرکت آسانسور با دریچه باز در هنگام بازرسی بشرطی مجاز است که این عمل با تحریک مداوم کلیدی همراه باشد که تنها در صورت باز بودن درب، قابل دسترس باشد و موقتا اتصال ایمنی دریچه را پل نماید.

پیش نیاز و مراحل نصب آسانسور

پیش نیاز عملیات نصب آسانسور شامل موازد زیر می باشد:
• تعیین ظرفیت آسانسور
• تعیین ابعاد کابین آسانسور
• تعیین ابعاد چاهک آسانسور
• آماده کردن چاهک آسانسور
• آماده سازی برق تک فاز برای جوشکاری
• تامین برق سه فاز برای راه اندازی آسانسور
• نصب تابلو برق و کابل برق در محل موتورخانه
• کابل کشی و انتقال برق کنتور به اتاقک موتورخانه

عملیات نصب آسانسور به چه صورت انجام می گیرد؟

• شاقول اندازی برای آهنکشی و برآورد میزان آهن آلات مورد نیاز برای چاهک آسانسور
• نصب و آهن کشی چاهک آسانسور
• شاقول کردن برای نصب ریل های کابین و ریل های وزنه
• حمل لوازم درب و ریل مربوط به آسانسور
• نصب ریل های مربوط به کابین آسانسور و ریل های وزنه
• نصب درب طبقات و انجام عملیات نظارت و کنترل درب و ریل


سوالات عمومی مشتریان از شرکت کیوان فراز (نحوه گارانتی، وارانتی و سوالات عمومی از محصولات کیوان فراز)

گارانتی و وارانتی محصولات شرکت کیوان فراز به چه صورت است؟

یکی از سوالات متداول مشتری ها از شرکت کیوان فراز بابت گارانتی و وارانتی می باشد، درب های سلکوم کیوان فراز (درب طبقه) دارای ۲ سال گارانتی می باشد و درب کابین طرح سلکوم دارای 6 ماه ضمانت بی قید و شرط می باشد یعنی به هر دلیلی درب کابین خراب شود، درب کابین از مشتری پس گرفته می شود و مبلغ آن عودت داده می شود.
یکی از نقاط مثبت یک شرکت، ارائه خدمات گارانتی و وارانتی است. درب سلکوم کیوان فراز به صورت، های کپی از برند اصلی ارائه می شود و به همین دلیل دارای 10 سال خدمات پس از فروش وگارانتی 2 ساله است.


بازرسی آسانسور (سوالات متداول نحوه بازرسی آسانسور)

آیا وزنه تعادل و کابین آسانسور در یک چاه قرار دارند؟ (طبق بند ۵ -۱-۲ استاندارد ملی ۶۳۰۳-۱)

چاه آسانسور یکی از بخش های مهم اسانسور به شمار می رود.
5-2-1 1- وزنه تعادل و کابین آسانسور باید در یک چاه قرار گیرند.

آیا دیواره چاه آسانسور بدون شکاف و یا حفره است؟

چاه باید دارای دیواره ها و کف و سقف بدون روزنه باشد. تنها بازشوهای مجاز، عبارتند از:
الف - محل نصب درب های طبقات
ب - محل نصب درب های بازرسی و اضطراری چاه و دریچه های بازرسی و دریچه خروج ایمن
پ - دریچه های خروج گاز و دود ناشی از آتش سوزی
ت - دریچه های تهویه
ث - سوراخهای باز دائمی بین چاه و موتورخانه یا اتاق (های) فلکه
ج - قسمت های باز موجود در جداکننده بین آسانسورها طبق بند 6-5 استاندارد ملی

در صورت داشتن درب و دریچه های بازرسی و اضطراری در چاه آیا مطابق با بند 1-2-2-5 استاندارد هستند؟

1-2-2-5 طرح و نصب درب های اضطراری و بازرسی و دریچه های بازدید چاه، تنها باید بمنظور تأمین ایمنی استفاده کنندگان و خدمات رسانی باشد.

آیا دربهای بازرسی دارای حداقل ارتفاع 4/1 حداقل پهنای 6/0 متر می باشد؟

- دربهای بازرسی باید دارای حداقل ارتفاع 4/1متر و حداقل پهنای 6/0 متر باشند. (جهت بازرسی و سرویس تجهیزات داخل چاه و بالاسری که امکان انجام بازدید
از خارج جاه وجود ندارد)
همچنین؛
درب های اضطراری باید حداقل ارتفاع 8/1 متر و حداقل پهنای ۰٫۳۵ متر را دارا باشد. (جهت نجات اضطراری برای افراد حبس شده داخل چاه یا روی کابین)
دریچه های بازدید باید دارای حداکثر ارتفاع 5/0 متر و حداکثر پهنای 5/0 متر باشند. (جهت بازدید و روئیت تجهیزات داخل چاه و بالاسری)
قابل توجه:
کلیه دریچه های دسترسی و درب های اضطراری روی دیواره چاه باید مجهز به میکروسونیج بوده و به بیرون باز شوند (طبق بند 1-2-2-5 استاندارد).
درب ها و دریچه های اضطراری باید فاقد هرگونه روزنه بوده و از ورق فلزی مشبک نیز ساخته نشده باشند)

در صورت داشتن فاصله طبقات متوالی بیش از ۱۱ متر آیا چاه دارای درب های اضطراری می باشد؟

1-2-2-5 در صورتی که فاصله بین آستانه دربهای طبقات متوالی از ۱۱ متر تجاوز کند دربهای اضطراری میانی باید به گونه ای تعبیه شوند که فاصله بین آستانه ها بیشتر از ۱۱ متر نباشد (درب اضطراری فوق باید به فضای عمومی و مشاع ساختمان باز شود، ضمنا در واحدهای که دربه طبقات به فضای خصوصی بطور مستقیم باز می شود باید فاصله کمتر از ها و باید بفاصله کمتر از ۱۱متر درب اضطراری که به فضای عمومی یا مشاع باز می شود، پیش بینی گردد تا در هنگام عملیات خروج اضطراری و نجات مسافران محبوس در کابین مورد استفاده قرار گیرد).
مگر آنکه طبق بند 3-12-8 و ۲ استاندارد، کابین های مجاوری موجود باشند بطوریکه هر کدام از آنها دارای یک درب اضطراری در سقف یا (درب اضطراری روی بدنه کابین) بوده و برای دیگری قابل استفاده باشد، در اینصورت اجرای این بند ضروری نمی باشد. بازشوی دربها و دریچه ها نباید به سمت داخل چاه باشد.